copyright and internet

May 27, 2009

Yesterday, at the invitation of dr. mr. Tina van der Linden, I gave a lecture on copyright and internet at the University of Utrecht. My presentation can be found here.2009-05-26 copyright and internet

Advertisements

Digital Rights Management

February 12, 2009

drm-apple1

Op uitnodiging van Martin Senftleben (hoogleraar intellectuele eigendom Vrije Universiteit) gaf ik gisteren op de VU een gastcollege over DRM. Dit als bijdrage aan het vak  met de klinkende naam ‘Intellectuele eigendom in de digitale samenleving’. 

 

Voor de liefhebber (al was het maar voor de plaatjes) is deze presentatie hier te vinden: 

2009-02-11-drm-gastcollege-vu-bart-beuving


Software as a Service: waar Open Source Software ophoudt open te zijn?

December 8, 2008

(Deze opinie heb ik samen met Maurits Westerik geschreven en is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Internetrecht 2008/6) 

 1. Inleiding

Over Open Source Software (OSS) bestaan nog steeds veel misverstanden. Een van die misverstanden betreft de veronderstelde verplichting dat ontwikkelaars de broncode van door hen aangepaste OSS software moeten delen met de andere gebruikers (‘share-alike’). Het is dit misverstand dat er toe heeft geleid dat veel bedrijven vrezen dat zij, door te investeren in OSS, de facto hun R&D geld op straat gooien.

Die zorg is niet altijd terecht. Veel OSS licenties kennen deze zogeheten share-alike verplichting namelijk niet. Daarbij kan door middel van Software as a Service (SaaS) dienstverlening de meeste OSS zonder al te veel moeite worden gebruikt als ware het ‘closed source’ software.

In deze bijdrage bespreken de auteurs kort de share-alike bepaling zoals die in verschillende OSS licenties wordt gebruikt om daarna te laten zien hoe de veelgebruikte SaaS-route bewandeld kan worden om de strengere share-alike clausules te omzeilen. Read the rest of this entry »


Endstra’s final work: scope of protection Dutch copyright remains very wide

September 10, 2008

 

On 30 May 2008, the Supreme Court in the Netherlands judged in a dispute between the sons of the real estate broker Endstra who was murdered in 2005 and two journalists that for the creation of a copyrighted work it is not required that the author intended to make a creation.

Read the rest of this entry »


Endstra’s laatste werk?

July 11, 2008

(Ook geplaatst in het Advocatenblad, 11 juli 2008)

Op 30 mei 2008 heeft de Hoge Raad in een geschil tussen de zonen van de in 2005 vermoorde Endstra en twee journalisten geoordeeld dat voor de totstandkoming van een auteursrechtelijk beschermd werk het niet nodig is dat de maker bewust een creatie wilde scheppen Hieruit volgt dat de gesprekken die Endstra kort voor zijn dood in het geheim met rechercheurs heeft gevoerd, auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn en het boek De Endstra-tapes inbreuk maakt op deze auteursrechten.

Read the rest of this entry »


Plaatsen foto’s van leerlingen in schoolkrant en op website

February 15, 2008

Dit artikeltje heb ik op verzoek geschreven voor plaatsing in de nieuwsbrief van BOSK, Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders, februari 2008)

Inleiding

Veel scholen vragen zich af of foto’s of film gemaakt tijdens schoolactiviteiten waarop leerlingen zijn te herkennen zonder toestemming van de leerling of zijn ouders mogen worden geplaatst in de schoolkrant of op de website van de school. Bart Beuving (advocaat bij Bird & Bird en gespecialiseerd in het auteursrecht) legt hieronder uit dat juridisch gezien een dergelijke toestemming niet nodig is. Omdat ouders soms toch een probleem hebben met het publiceren van dergelijke foto’s, worden hieronder enkele praktische tips gegeven hoe deze publicatie zorgvuldig plaats kan vinden. Read the rest of this entry »


Pedosite mag geen foto’s Nederlands prinses Amalia tonen

November 23, 2007

De Nederlandse voorzieningenrechter heeft op 1 november 2007 geoordeeld dat de pedofilievereniging Martijn maatregelen moet nemen om te voorkomen dat via haar forum foto’s worden geplaatst van de kinderen van het Koninklijk paar.

De vereniging Martijn is naar eigen zeggen een vereniging met het oogmerk het verspreiden van bepaalde ideeën over en acceptatie van pedofilie. In de Nederlandse volksmond wordt deze vereniging de pedofielenclub genoemd.

Op de website van Martijn http://www.martijn.org heeft een van de leden op het besloten deel van de website een foto van prinses Amalia neergezet met het volgende bijschrift: “Ons koningshuis heeft weer een hele nieuwe generatie prinsjes en prinsesjes voorgebracht, en gelukkig maar!”

De ouders van ‘Hare Koninklijke Hoogheid Catharina-Amalia Beatrix Carmen, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau’, de kroonprins en zijn vrouw, eisten onmiddellijke verwijdering van deze foto. Hieraan is door Martijn tijdig gehoor gegeven. Desalniettemin hebben eiseres daarbij in rechte gevorderd dat iedere openbaarmaking van afbeeldingen van hun minderjarige kinderen wordt verboden op straffe van een dwangsom. Deze vordering is door de voorzieningenrechter ook toegewezen.

Read the rest of this entry »