Software as a Service: waar Open Source Software ophoudt open te zijn?

December 8, 2008

(Deze opinie heb ik samen met Maurits Westerik geschreven en is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Internetrecht 2008/6) 

 1. Inleiding

Over Open Source Software (OSS) bestaan nog steeds veel misverstanden. Een van die misverstanden betreft de veronderstelde verplichting dat ontwikkelaars de broncode van door hen aangepaste OSS software moeten delen met de andere gebruikers (‘share-alike’). Het is dit misverstand dat er toe heeft geleid dat veel bedrijven vrezen dat zij, door te investeren in OSS, de facto hun R&D geld op straat gooien.

Die zorg is niet altijd terecht. Veel OSS licenties kennen deze zogeheten share-alike verplichting namelijk niet. Daarbij kan door middel van Software as a Service (SaaS) dienstverlening de meeste OSS zonder al te veel moeite worden gebruikt als ware het ‘closed source’ software.

In deze bijdrage bespreken de auteurs kort de share-alike bepaling zoals die in verschillende OSS licenties wordt gebruikt om daarna te laten zien hoe de veelgebruikte SaaS-route bewandeld kan worden om de strengere share-alike clausules te omzeilen. Read the rest of this entry »

Advertisements